Ο σκοπός

Ο σκοπός των σεμιναρίων της iDialogue, θα μπορούσε να αποδοθεί με τον  τίτλο αυτών- «Προστάτεψε το Παιδί σου από το Ηλεκτρονικό Έγκλημα».  Μέσω της πανελλαδικής αυτής δράσης στοχεύουμε στην ενημέρωση και ως εκ τούτου την προστασία των παιδιών από τους κινδύνους που εγκυμονεί το διαδίκτυο.
Η τριβή των παιδιών με τις νέες μορφές τεχνολογίας πρέπει να γίνεται έτσι, ώστε να θεωρείται μία φυσική διαδικασία χωρίς να αποτελεί ανάχωμα της παιδικής αθωότητας.

Η πρόληψη, με την κατάλληλη ενημέρωση, είναι ικανή να μειώσει σημαντικά τα ποσοστά εμφάνισης περιστατικών ηλεκτρονικού εγκλήματος και να αφήσει τους νέους εξερευνητές να περιηγηθούν στο διαδικτυακό κόσμο με ασφάλεια!

Η Δράση

Η πανελλαδική δράση «Προστάτεψε το παιδί σου από το Ηλεκτρονικό Έγκλημα», επιδιώκει να λειτουργήσει ως μία μορφή πρόληψης, επιμόρφωσης και ενημέρωσης των γονέων, των παιδιών καθώς και των νέων ανθρώπων για την επικινδυνότητα του ηλεκτρονικού εγκλήματος και τους τρόπους προστασίας τους από αυτό.

Η αστική, μη κερδοσκοπική εταιρεία, iDialogue, ενώνει 10 περιοχές  της Ελλάδας σε μία συλλογική δράση για την προστασία των παιδιών από το ηλεκτρονικό έγκλημα. Όσο αναγκαία έχει καταστεί η χρήση του διαδικτύου, τόσο αναγκαία έχει γίνει και η ανάγκη προστασίας  από τους  νέους κινδύνους.  Οι άνθρωποι της  iDialogue αντιλαμβάνονται πως η νέα πραγματικότητα δεν επιτάσσει μόνο ενημέρωση, αλλά και εκπαίδευση αναφορικά με την επικινδυνότητα και κυρίως την πρόληψη του ηλεκτρονικού εγκλήματος.