Ο σκοπός

Ο σκοπός των σεμιναρίων της iDialogue, θα μπορούσε να αποδοθεί με τον  τίτλο αυτών- «Προστάτεψε το Παιδί σου από το Ηλεκτρονικό Έγκλημα».  Μέσω της πανελλαδικής αυτής δράσης στοχεύουμε στην ενημέρωση και ως εκ τούτου την προστασία των παιδιών από τους κινδύνους που εγκυμονεί το διαδίκτυο.
Η τριβή των παιδιών με τις νέες μορφές τεχνολογίας πρέπει να γίνεται έτσι, ώστε να θεωρείται μία φυσική διαδικασία χωρίς να αποτελεί ανάχωμα της παιδικής αθωότητας.

Η πρόληψη, με την κατάλληλη ενημέρωση, είναι ικανή να μειώσει σημαντικά τα ποσοστά εμφάνισης περιστατικών ηλεκτρονικού εγκλήματος και να αφήσει τους νέους εξερευνητές να περιηγηθούν στο διαδικτυακό κόσμο με ασφάλεια!